Váš kvalitní blog o bydlení

Výstavba multifunkčního centra na Praze 3 bude čelit žalobě

Výstavba multifunkčního centra na Nákladovém nádraží Žižkov, jehož součástí by mělo být velké obchodní centrum, kanceláře a byty s parkovacími plochami, začíná mít již v začátcích vážné problémy s vlastní realizací. Celý projekt, jenž by měl stát 6,75 miliardy Kč, chce postavit společnost Discovery Group. Radnici Prahy 3 se však projekt nelíbí a hodlá se bránit podáním žaloby na magistrát z důvodu vydaného územnímu rozhodnutí pro tuto stavbu. Důvodů proč tak radnice činí, je hned několik.

Proč radnice multifunkční centrum bojkotuje?

Z pohledu radnice je projekt naddimenzovaný a také jeho umístění je zcela nevhodné. Stavba se má nacházet vedle budovy nádraží, která spadá do chráněných památek. Navíc výstavba multifunkčního centra ještě více zatíží již tak tíživou dopravní situaci, která v této části Prahy panuje. Na straně radnice je také Strana zelených. Biologové v této oblasti našli 30 chráněných druhů živočichů a rostlin a výstavba centra by zcela zničila unikátní biotop, v němž živočichové žijí.

Městská část Prahy 3 se proti územnímu rozhodnutí vydaném stavebním úřadem odvolala již v září 2012, bohužel však magistrátní odbor odvolání zamítl a novým rozhodnutím z 15.11. 2013 umístění stavby povolil. Pokud tedy chce radnice Prahy 3 podat novou žalobu, musí tak učinit nejdéle do 60 dnů od vydání rozhodnutí, tj. do 25. ledna 2014.